SRUCTUUR & TRAINING

Wat heeft je hond nodig?

STRUCTUUR & TRAINING

Als je terug denkt aan je schooltijd, vraag je dan eens af welke leerkrachten je je het best herinnert. Meestal zijn het diegene die de klas konden boeien, zonder daarbij al te streng, maar toch heel correct te zijn. Net zoals ‘super nanny’ die langs gaat bij gezinnen die problemen met hun kinderen ervaren, merken wij als hondentrainers eveneens dat meestal een gebrek aan structuur aan de basis van veel problemen ligt. 

Onze maatschappij is doorweven van structuur en zonder het maken van duidelijke afspraken komen we helaas onvermijdelijk in een impasse terecht.

Veel mensen zijn zich wel bewust van het feit dat hun hond structuur nodig heeft. Alleen spiegelen ze de manier waarop ze zichzelf structuur geven, teveel aan de manier waarop ze die aan hun hond geven.

Honden zijn maar zo intelligent als een 2-jarig kind en kijken door een vreemde bril naar onze wereld. We durven ze soms wel een beetje autistisch noemen. Daarnaast beschikken ze over heel straffe zintuigen en een grote portie driften en instincten, die het voor ons soms weinig bevattelijk maken wanneer ze bepaalde gedragingen vertonen.

Als het vroeger over structuur ging, dan sprak men over de dominantietheorie die zei dat wolven en hun wilde neefjes in een strikte hiërarchie samenleefden en daarbij vooral door dwang de onderlinge rangorde bepaalden. Op heden zijn onderzoekers tot de conclusie gekomen dat deze theorie achterhaald is en wolven en honden in een soort familieverband leven waarbij er een wederzijdse vorm van respect geldt. Vergelijk het met een goed huishouden, waarbij de ouders respect hebben voor de specifieke noden en behoeften van de kinderen en uiteraard ook respect terug verwachten.

Een aantal puur positieve trainers mis-interpreteren deze nieuwe theorie helaas, door te gaan stellen dat mensen en honden gelijken zijn en op een soort symbiotische manier moeten samenleven. Deze trainers beweren ook dat enkel training in verschillende omstandigheden zal zorgen voor het bekomen van een optimale relatie hond-baas en lossen problemen op door te gaan ruilen, zeg maar omkopen…

Wij maken daarentegen een groot verschil tussen structuur en training en koppelen beiden onlosmakelijk aan elkaar. Structuur is de dagdagelijks manier van samenleven, waarbij er hondse regels gelden die ervoor zorgen dat onze viervoeter beseft dat wij diegenen zijn die het recht hebben om de koers te bepalen.

Eens onze hond beseft dat wij het recht hebben om beslissingen te nemen en eventueel ook beperkingen op de leggen, kunnen we beginnen trainen. Eigenlijk mag je stellen dat opvoeding voor 90 % verantwoordelijk is voor een goede band tussen hond en baas. De rest is training onder de vorm van het aanleren van verschillende commando’s.

En als er al een beperking moet opgelegd worden, dan zien wij dat niet als straffen, maar als een manier om de deur figuurlijk dicht te doen. Daardoor kan het ongewenst gedrag niet anders dan uitdoven en zetten we de deur weer wagenwijd open voor beloning!

Wat hebben honden nog nodig?

ENERGY BURN-OFF

Door fysiek bezig te zijn met je hond kan hij zijn energie verbranden. Daardoor kan je die energie dan ook kanaliseren via structuur en training. “Energy burn-off” zorgt voor een hond die voldaan is! Het is de basis om aan je verwachtingen te voldoen, want je hond zal aan jouw verwachtingen voldoen wanneer je ook aan zijn verwachtingen voldoet!

affectie & aandacht

Affectie en aandacht zijn een belangrijk onderdeel om met je hond om te gaan. Je moet er wel voor zorgen dat die op de goede manier wordt gegeven, in de juiste dosis en op het juiste moment! Niet elke hond is dezelfde en de manier waarop je je affectie doseert en aandacht gebruikt kan van groot belang zijn om een stabiele hond te hebben.

Meer weten over Hond!? Contacteer ons!

Scroll to Top