Over Hond!

Wie zijn we?

Hond!

Een organisatie die opkomt voor het algemeen belang van de hond.

De hond is vandaag de dag nog steeds een zeer gegeerd huisdier, dat een plaatsje moet bemachtigen in de weinige tijd die er dikwijls is in ons druk leven. Een druk leven dat is opgebouwd met werken, hobby’s en tal van andere afleidingen. Daardoor is er soms (te) weinig tijd voor dit extra gezinslid, dat ook dikwijls verkeerd begrepen wordt.  Meer en meer worden honden vermenselijkt (antropomorfisme) en gezien als kleine kinderen, die vaak op een verkeerde manier aandacht krijgen.

Maar onze honden zijn geen kinderen! Ze stammen uit een ver verleden af van wolven, waar nu nog maar weinig raakvlakken mee zijn. Onze hond is dus geen wolf of wild dier, maar werd gedurende een lange evolutie gedomesticeerd tot de hond zoals we die nu kennen. Onze hond is intellectueel en emotioneel gezien dus geen kind en zal er ook nooit naartoe evolueren. Door deze misvattingen worden honden verkeerd begrepen en krijgen ze niet het respect dat ze als hond verdienen! Getuige daarvan zijn de overvolle asielcentra, honden die te pas en te onpas worden afgestaan en honden die levenslang veroordeeld worden tot een onmogelijke combinatie “hond/eigenaar”.

Door die verkeerde visie en aanpak creëert men zeer dikwijls een verkeerde relatie tussen mens en hond en zien we sinds enige tijd een sterke toename van bepaalde gedragsproblemen zoals agressiviteit, reactiviteit, vernielzucht, nerveus gedrag, overmatig huilen of blaffen enz… Niet zelden worden deze gedragsproblemen dan ook door “gedragsdeskundigen” aangepakt door middel van een puur positieve benadering. De dagelijkse realiteit van hondeneigenaars en hondentrainers leert echter dat je er met enkel (positieve) training niet komt.

Onze visie staat voor het uitbouwen van een zeer evenwichtige relatie, gebaseerd op een wederzijdse vorm van respect. Met onze organisatie Hond! informeren we u daar graag verder over.

Enkele feiten

De cijfers spreken voor zichzelf

0
Professionials
0
jaar aan gezamenlijke ervaring
0
en meer afgewerkte trainingen

Hond! is een organisatie die is opgericht door 8 professionals in hondengedrag en hondentraining.

wie is Hond!?

Hond! is opgericht door 8 professionals in hondengedrag en hondentraining, verspreid over heel Vlaanderen. Professionals met specifieke expertises in diverse domeinen, die toch een zeer belangrijk gemeenschappelijk raakvlak hebben: een passie voor honden! Ze uiten die passie niet met een overvloed aan beloningskoekjes en een overdaad aan knuffels, maar eerder door een gezonde mix van training, structuur, liefde, motivatie, aandacht, energy burn-off, affectie en bijsturing indien nodig.

Je hond zal aan jouw verwachtingen voldoen wanneer je ook aan zijn verwachtingen voldoet!

Scroll to Top